top of page

Umjetnost pokreta i ljepota ljudskog tijela: ciklus Balet (2010. - 2012.) Sandre Abou Abdo na teksturalnim platnima u kombiniranim tehnikama.

bottom of page